Unit 2

 

 S

ITUASI

-

 SITUASIYANGMEMERLUKANSOKONGANKELUARGA



MajlisMajlis perkahwinanperkahwinan ahliahli keluargakeluarga..



MendapatMendapat keputusankeputusan peperiksaanpeperiksaan yang yang terukteruk..



TidakTidak berpeluang berpeluang melanjutkanmelanjutkan pelajaranpelajaran..



AhliAhli keluargakeluarga yang yang jatuh jatuh sakitsakit atauatau terlibatterlibat dalamdalamkemalangankemalangan..



AhliAhli keluargakeluarga yang yang bertandinganbertandingan atauatau bertanding bertanding dalamdalam sesuatusesuatu pertandinganpertandingan atauatau acaraacara..

image

 

A

KTIVITI KELUARGA YANG BOLEH DILAKUKAN

Menziarahi anggota keluarga termasukdi tempat di jauh.

Meluangkan masa bersama keluarga.

Berkelah dan melancong di tempat-tempat yang menarik.

image

 

TAMAT

See more

See less

http://www.scribd.com/doc/20612547/2RK1-Demokrasi

07/27/2013

pdf

text

original

 

DISEDIAKAN OLEH:

NURUL ATIQAH BT ISMAIL

ANIS NADZIRAH BT MOHD AZAM

IMAN EZANIZ BT MOHD NIZAM

AFIQAH BT KAMARUDIN

image

        

image

        

 

SEMUA NEGERI DI MALAYSIABERSETUJU DENGAN KONSEPPENUBUHAN NEGARA MALAYSIA.MALAYSIA MEMPUNYAI DUA CIRIKERAJAAN IAITU KERAJAAN PUSATDAN KERAJAAN NEGERI.

image

        

 

DI PERINGKATPERSEKUTUAN, HALPERUNDANGANDISERAHKAN KEPADAPARLIMEN

image

        

    

 

 

Pilihan raya penting dari segiamalan demokrasi , dan jugapenting dalam menentukankerajaan yang memerintah.

 Tiga pihak yang terlibat dalamperlaksanaan pilihan raya:-Suruhanjaya Pilihan Negeri-Pengundi _calon

Suruhanjaya terdiridaripada seorangPENGERUSI dan EMPATORANG AHLI . Merekasebernanya dilantik oleh YANG DI-PERTUAN AGONG.

Dalam pilihan rayakerajaann tidak masuk campur keranaadanya SuruhanjayaPilihan Negeri.

image

        

image

        

    

image

        

image

        

    

 

SETIAP NEGERI MEMPUNYAI DEWAN UNDANGAN NEGRIMASING-MASING (DUN).

DIWAKILI OLEH WAKIL RAKYAT YANG DIPILIH DALAMPILIHAN RAYA.

MENTERI BESAR DAN KETUA MENTERI AKAN DILANTIK OLEH RAJA ATAU YANG DIPERTUA NEGERI.

MENTERI BESAR ADALAH MENTERI KEPADA NEGERI YANG BERAJA.

KETU MENTERI ADALAH MENTERI KEPADA NEGERI YANG TIDAK BERAJA.

KETUA EKSEKUTIF DI PERINGKAT NEGERI TERLETAK KEPADA RAJA ATAU YANG DIPERTUA NEGERIKUASA INIAKAN DILAKSANAKAN OLEH MAJLIS MESYUARATKERAJAAN (EXCO) ATAS NAMA RAJA DAN PEMBESAR.

image

        

 

MAJLIS INI DIKETUAI OLEH MENTERI BESAR ATAU KETUA MENTERI.

BAGI PULAU PINANG DAN MELAKA MAJLIS INI LEBIH DIKENALISEBAGAI MAJLIS MESYUARAT NEGERI.

DI SARAWAK IA DIKENALI SEBAGAI MAJLIS TERTINGGI.MANAKALADI SABAH, IA DIKENALI SEBAGAI JEMAAH MENTERI

 JUMLAH MEREKA TIDAK KURANG DARIPADA 4 ORANG DAN TIDAK LEBIH DARIPADA 8 ORANG MENGIKUT PERLEMBAGAAN NEGERIMASING-MASING.

MEREKA BERSAMA-SAMA DENGAN AHLI DEWAN UNDANGANNEGERI ,TOKOH POLITIK DAN PEGAWAI AWAM NEGERI.

 TUGAS-TUGAS PENTADBIRAN HARIAN NEGERI AKANDISELARASKAN OLEH JABATAN,PEJABAT DAERAH,KERAJAAN TEMPATAN DAN PERBADANAN AWAM.

image

        

    

image

http://www.scribd.com/doc/20350558/2RK1-Warisan

07/28/2013

pdf

text

original

 

OLEH:KUMPULAN INDAH SEWAKI (seni warisan kita)

image

        

 

Siti Norhuda Binti Abdullah

Nurul Hidayah Binti Ariffin

Atiqah Liyana Binti Md Said

Ain Najihah Binti Kamaruzaman

Umi Nuraisyah Binti Mat Sies

image

        

 

Warisan adalah berkaitan dengan sesuatu yang diterima secaraturun - temurun oleh seseorang dan sesuatu kelompok masyarakatdaripada generasi yang terdahulu

menggambarkan memori kepada keseluruhan kehidupan sesuatubangsa yang melambangkan ketamadunannya.

Merupakan pola-pola kehidupan kemanusiaan dalam kontekspencernaan tamadun, samada pola budaya ketara mahupun takketara

dihasilkan oleh perjalanan hidup manusia dan diperwariskan darizaman ke zaman, dari generasi ke generasi

Menjadi citra dan jati diri sesuatu bangsa merangkumi segalabentuk ragam seni bina, tata hias, ukiran pelbagai motif padapakaian, bangunan, ilustrasi pada sesuatu cetakan

sebagai penjelmaan warisan budaya ketara atau budi bahasa, budipekerti, tingkah laku, falsafah, pemikiran

kreativiti dijelmakan melewati warisan budaya tak ketara.

image

        

 

Seni Tari Di Malaysia Tarian Kenyah

image

        

    

 

Seni tari pelbagai kaumdimalaysia*tarian kenyah*

Salah satu jenis tarian ini yang popular ialah

datun julud.

Tarian ini biasanya dipersembahkan untuk 

meraikankedatangan

pengunjung ke rumah panjang.

 Tarian Kenyah

adalah tarian suku kaum Kenyah di Sarawak yang terdiri daripada pelbagai jenis.

Pada umumnya, para penari tarian ini terdiri daripadalapan orang wanita yang akan menari mengikut

alunanmuzik sape.

Peralatan utama dalam tarian kenyah ialah

bulu-bulu burungkenyalang.

Bulu-bulu ini menghiasi kedua-dua belah tangan setiappenari.

Ayunan tangan yang dihiasi bulu-bulu kenyalang sertagerak tari yang lemah lembut inilah yang menyebabkan

image

        

 

Tarianken

Tarian inimencirikan adatdan budayasuku kaumKenyahterutamanya diSarawak 

.

image

        

    

 

Seni Muzik Di MalaysiaGhazal

image

        

 

Seni Muzik Tradisional Malaysia*Irama Muzik Ghazal*

Sejarah*Ghazal

Ghazal merupakan seni dan nyanyian Melayuyang mula berkembang pada abad ke-19 diistana Riau-Lingga.

Mempunyai pengaruh Arab, seni ini dikatakandiperkenalkan oleh para pedagang India danParsi.

Kata ghazal merupakan kata Arab yangbererti “lagu dan puisi kasih”.

Alat-alat muzik yang digunakan ialahharmonium, tabla, biola, gambus, gitar,tamborin, dan marakas.

Seni ini popular di negeri Johor, mulanyasering dipersembahkan di istana Johor danmenarik minat masyarakat melayu di sini laluberkembang dengan baik.

Kebanyakan kumpulan ghazal mengadakanpersembahan dalam :--majlis-majlis keramaian-majlis perkahwinan-upacara berkhatan

Lirik yang dimainkan pula terdiri daripada:--pantun dua kerat-pantun empat kerat-pantun berkait

 Tema alunan ghazal:-keindahan alam-kawasan setempat-kasih sayang-nasihat dll

image

imageimage

        

    

 

“KESENIAN GHAZAL MENCIRIKAN KEINDAHANNYA. ALUNAN YGBERTALUN MEMUKAU SETIAP PENDENGARNYA DAN MEMBUATHATI LULUH. GHAZAL ITU MENCIRIKAN JUGA KEMERDUANGEMERSIK KESENIAN MUZIK ARAB”

Ghazal

image

        

 

SAPE DAN REBAB

image

        

    

 

ALAT MUZIK 

SAPE

Digunakan ketikamenjadi muzik sampingan ketikatarian kenyah.

Sejenis alat muzik bertali.

Dimainkan dengancara dipetik.

image

image

        

 

REbAB

Sejenis alat muzik bertali.

Bertali dua atau tiga.

Dimainkan semaa persembahanteater seperti-selampit-main puteri-makyong

Biasanya ditemui di pantai timurdan utara semenanjung.

Dimainkan dengan cara digesek.

Penggesek atau busur diperlukan.

image

        

    

 

“WARISAN YANG TIDAK TERNILAI”ISTANA SERI MENANTIBANGUNAN SULTAN ABDUL SAMAD

image

        

 

ISTANASERIMENANTI

Binaan lama yang masih utuh, diperbuatdaripada kayu setinggi empat tingkat

mempunyai 99 batang tiang termasuk empatbatang tiang seri yang panjangnya 67 kaki

tidak menggunakan sebarang paku besi tetapipakunya diperbuat daripada kayu yangdipanggil pasak. Pasak kayu keras digunakanbagi menyambungkan papan.

Atap istana ini mewakili tanduk kerbau. Tanduk kerbau dianggap sebagai lambangkeamanan.

Pelan dirangka oleh orang Melayu, Kahar dan Taib

Dibina pada tahun 1902 dan siap pada 1908ketika berlaku peperangan Bukit Putus yangmemusnahkan istana Pulih yang dibakar orangInggeris.

Didiami oleh Yang di-Pertuan Besar NegeriSembilan sekitar tahun 1990-an

Istana ini telah digunakan untuk upacaramengadap yang diadakan tiga tahun sekali.

Istana ini mengikut senibina Minangkabau, kinimenjadi muzium memandangkan iapeninggalan sejarah.

istana ini denan rasmina diwartakan

image

        

    

 

Bangunan sultanabdul samad

Merupakan mercu tanda bandaraya Kuala Lumpur iaitu ibunegara Malaysia.

Namanya diambil sempena nama Sultan Selangor semasa iadibina pada 1894 (Sultan Selangor memerintah dari 1857 –1898)

Pada peringkat awal, nama bangunan ini hanya dikenali sebagaiPejabat Baru Kerajaan (

New Government Offices

).

Ia berdiri di Jalan Raja yang dahulunya dikenali sebagai GombakRoad. Terletak di hadapan Dataran Merdeka.

Bangunan ini direkabentuk oleh arkitek Inggeris bernama ArthurCharles Alfred Norman sekitar tahun 1893-1897.

Reka bentuk asal yang dikemukakan oleh Norman adalah hanyasebuah bangunan yang berkonsep Inggeris ClassicalRennaisance.

Bangunan ini mempunyai ketinggian 17.5 meter dengan menara jam setinggi 41.5 meter dan meliputi kawasan seluas 10,200meter persegi.

Reka bentuk dan binaannya berbentuk “Soracenic’ berasaskanseni bina Moghul dan Moorish.

 Tingkap dan pintunya berbentuk melengkung seperti masjid-masjid di Cardova dan Mesir

Ciri-ciri utama bangunan ini adalah ketiga-tiga kubahnya,menara jam besar dan arked serta lengkungannya yang luas.Ketiga-tiga kubah tersebut yang asalnya diperbuat daripadakayu dan batu bata dan dicat hitam, telah digantikan dengankubah-kubah bersalut tembaga.

Kubah yang terletak di atas menara jam besar diapit oleh duakubah kecil dengan tangga pilin menurun. Kubah tengah agakluar biasa kerana ia adalah paduan dua ciri tradisional kubahdan kios.

image

        

 

LUKISAN, WARISANKESENIAN BERSAMA

image

        

    

 

KELAMBU,1964 >DZULKIFLIBUYONGMIMPIABD LATIFMAULANV

image

        

 

SEJARAH DAN KEUNIKAN

image

        

    

 

CONGKAK 

Berasal dari perkataancongak(mengira)

Wujud sejak zaman Kesultanan MelayuMelaka

Merupakan permainan rakyat

Menyerupai rupa sampan

Direka oleh seorang nelayan yangtidak turun ke laut akibat musimtengkujuh, dan membuat congkakberdasarkan sampannya.

Dimainkan oleh dua orang dan duduksaling berhadapan

Menggunakan dua alat-papan congkak (kampung)*ditebuk 7/9 lubang*2 lubang besar disebut rumah-buah congkak*biji saga*biji getah*guli dll

image

        

 

BATIK 

image

        

    

 

BATIK 

Seni menghias corak kaindengan motif hiasan danbahan pewarna khusus.

Dihasilkan daripada teknikmencorakkan tekstil(penerapan lilin danpencelupan benang)

Batik –asal kata Jawa“ambatik” (kain bercoraktitik-titik kecil

Batik banyak dihasilkan diPantai Timur Semenanjungterutamanya Kelantan dan Terengganu

image

        

 

SEKIAN, TERIMA KASIH

image

image
        

 

`

Y

ayasan S

ALA

M

`

Pertubuhan Bulan Sabit Merah

`

Sahabat

A

lam Malaysia

image

    

image

        

 

`

Menolong mangsa-mangsa bencana alam danmangsa peperangan.

`

Membantu remaja mempunyai hala tuju dalamkehidupan agar mereka lebih terarah danterurus.

`

Mempromosikan keamanan sejagat.

image

    

 

`

Mengurangkan penderitaan orang yangmemerlukan pertolongan. Sebagai contoh; orangtua atau anak yatim.

`

Mengelakkan gejala sosial daripada terusberlaku.

image

        

 

`

Menyediakan kemudahan pendidikan dan latihan untukmemudahkan anak yatim atau warga tua agi membolehkan merekamengembangkan potensi ke tahap optimum.

`

Menyediakan sistem pengangkutan awam untuk membolehkanmasyarakatbergerak dari satu tempat ke tempat yang lain denganselesa.

`

Memberikansumbangan kepada orang yang memerlukan.

`

Membantu menasihati golongan masyarakat yang mempunyaimasalah.

image

    

 

`

Kita hendaklah mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat.

`

Kita hendaklah menunjukkan kepekaan terhadap isu dan masalah yangberkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

`

Kita hendaklah menghulurkan bantuan kepada anggota masyarakatyang memerlukannya.

`

Kita hendaklah mengenal pasti masalah yang berlaku di kawasansetempat dan cara untuk mengatasi masalah tersebut.

`

Kita hendaklah menghormati hak orang lain.